ADHD: Ofta känns det som att det är väldigt rörigt och man har många tankar hela tiden och därför inte har någon struktur eller rutin. Man har många idéer hela tiden, vilket är en bra egenskap.

ADHD: Ofta känns det som att det är väldigt rörigt och man har många tankar hela tiden och därför inte har någon struktur eller rutin. Man har många idéer hela tiden, vilket är en bra egenskap.

 

ADHD

J. Edner möter många klienter inom idrotten som har ADHD och även utanför idrotten. Det kan handla om klienter som presterar väldigt bra på plan, men när känslorna blir för starka går det väldigt fort och blir hen väldigt arg och känner ångest, eller det kan vara klienter som har svårt att få till vardagslivet och alltid kommer för sent, kan inte somna på kvällarna eller ständigt skjuter upp skolan för att det är tråkigt och har ingen struktur eller bra rutiner utanför idrotten.

Utredning: Samarbete
J. Edner har samarbete med SMART psykiatri, så om en klient behöver utredas finns det möjligheten att göra det. Då kan hen kombinera psykologisk behandling tillsammans med medicin.

Andra diagnoser
J. Edner hjälper även klienter/patienter med andra diagnoser, så som ätstörningar, OCD (tvångsbeteenden), AS spektra (asperger) eller paniksyndrom. Individen får en individualiserad beteendeanalys och psykoterapeutiska tekniker utifrån diagnosen och dess profil.