Inte bara idrott. 

Your Performance ger även konsultation och föreläsningar inom företag och organisationer, utanför idrottsvärlden. J. Edner hjälper chefer, personalgrupper och andra högpresterande individer, så som musiker, artister eller dansare. Ta kontakt med Jenny Edner idag för mer frågor om hur ni kan förhöja ditt eller ert arbetslags välmående och prestation.

Det rör oss alla.

Det kan vara stressen hos projektledaren och om rädslan för att fatta rätt beslut. Det kan handla om det stora ansvaret chefen har och om hur personal bör bemöta och samverka tillsammans för att skapa den bäst fungerande gruppdynamiken. Eller det kan vara musikern/artistens nervositet samt kontrollbehov som kan leda till panikångest, för att hen har pressen att den alltid ska prestera på scen. Lyckas vi medvetengöra, förstå och hantera detta kan vi höja det psykiska välmående och livskvalitén - både på jobbet och i privatlivet. Den mentala pusselbiten är lika stor som den fysiska och praktiska - men tyvärr lätt att missa.

Varför tror du den mentala biten inte prioriteras? Red ut alla frågor med J. Edner - tag kontakt idag.


Samarbeten.

Your Performance samarbetar med olika föreningar och organisationer.

 


Upsala Studenters Idrottsförening. 

Tennis • Gym • Padel • Squash • Basket • Rosendal saltspa • Physio Toplevel • Beseenbesafe • Thaibreak


Adocto

"Adocto är en modern företagshälsa som skapar välfärdsvinster i samhället genom att öka frisknärvaron i organisationer och på företag. Adocto har skapat flera tjänster som hjälper företag att identifiera, analysera och motverka hälsa."


Kungl. Lawn Tennis Klubben

Kungl. Lawn Tennis Klubben (KLTK) är Sveriges äldsta tennisklubb, stiftad i oktober 1896. KLTK har till syfte att bedriva tennis och främja intresset för denna sport samt utbilda goda tennisspelare.


Uppsala Basket

"Uppsala Basket ska erbjuda hela regionen underhållande basketevenemang på en nivå som håller världsklass. Vi ska verka för klubbkänsla, personlig utveckling, långsiktiga affärsrelationer och aktivt socialt engagemang oavsett bakgrund och kön."


Stockholms Allmäna Lawntennis Klubb

"SALK (Stockholms Allmäna Lawntennis Klubb) är en av Sveriges äldsta och största tennisklubbar. Klubben firade sitt 100-årsjubileum 2013. Genom åren har ett stort antal tennisspelare fostrats i SALK, varav några va de mesta kända är Björn Borg och Nicklas Kulti."


SISU Idrottsutbildarna

"SISU är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens verksamhet."


ENYSSP: European Network of Young Specialists in Sport Psychology

J. Edner är Sveriges representant och sitter i styrelsen för den internationella föreningen.  Rockmusiklinjen - RML

“RML vänder sig till musiker som vill fördjupa och bredda sina kunskaper inom rock, pop och soul. RML’s målsättning är dels att förbereda dig, som deltagare, för ett yrkesliv som musiker, artist eller låtskrivare, men vi vill också att du ska utvecklas på personligt plan såväl musikaliskt som socialt.”


KFUM Stocksund

"Pingisklubb ansluten till KFUK-KFUM'm Riksförbund och jobbar därmed i överensstämmelse med dess värderingar, där allas lika värde betonas och att alla ska få deltaga på sina villkor. Klubbens främsta målsättning är god kamratskap och idrottsanda."