Rådgivning.

Rådgivningen sker i privat rum med idrottaren/artisten/klienten tillsammans med idrottspsykologiska rådgivaren J. Edner. Den individuella beteendeanalysen (KBT) kartläggs av J. Edner efter datainsamling. Vad Du behöver utveckla är individuellt. Kanske är det jobbigt och olustigt med prestationsångesten inför tävlingar, prestationer eller redovisningar? Eller är behovet att höja självförtroendet för att alltid våga göra samma beteende som du egentligen skulle vilja göra, istället för att nervositeten tar över? 

För att utvecklas optimalt som individ är det essentiellt att inte ha för höga krav. Du bör fokusera på prestationen - istället för resultatet.


Vad vill Du förbättra?

Alla är vi unika - tillsammans med J. Edner lägger ni upp en individuell arbetsplan och målsättning på stressade situationer som just Du behöver förbättra och hantera bättre. Ta kontakt med J. Edner för mer information.
 

Maria Edner - dansare.jpg
Emanuel Edner. Foto: Nils Carmel
Tennis för funktionsvarierade